• Upravljanje zaduženjima

  HOTEO Operacije vam pomaže da organizujete svoj tim i upravljate zaduženjima  unutar jednog sistema čime se postiže automatizacija, unifikacija i bolji kvalitet radnih procesa na nivou celokupnog hotela.

  Saznajte više

   

  Supervizija

  HOTEO Operacije vam nudi mogućnost da vršite inspekciju radnih procesa, uočite i otklonite bilo koju nepravilnost u izvršavanju zaduženja i upravljanju hoteliskim opreacijama.

  Saznajte više

   

  Analiza podataka

  HOTEO Operacije vam omogućava da lako obavite detaljnu analizu na osnovu izveštaja i prikupljenih podataka o stanju radnih procesa unutar vašeg hotela.

  Saznajte više

   

  Izveštaji

  HOTEO Operacije vam pruža mogućnosti da kreirate bilo koju vrstu izveštaja ili grafikona koji su vam potrebni radi vođenja evidencije, obavljanja analize i detaljnog uvida u stanje unutar hotela.

  Saznajte više

   

  Push notifikacije

  HOTEO Operacije nudi korisnicima mogućnost primanja push notifikacija u slučaju dodeljivanja novog zadatka, promene statusa postojećeg zadatka, prijave problema ili incidenta, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji gde su vam obaveštenja neophodna.

  Saznajte više

   

  Laundri

  HOTEO Operacije vam omogućavaju da kreirate prilagođenu Laundri listu, odnosno spisak Laundri inventara, u koju možete dodavati, menjati ili brisati stavke iz liste po potrebi.

  Saznajte više

   

  Mini-bar

  HOTEO Operacije vam omogućava da jednostavno prijavite i pratite potrošnju artikala iz minibara i kontrolišete redovnu dopunu zaliha minibara za svaku sobu i svaki hotel ponaosob (ukoliko imate više hotela).

  Saznajte više

   

  Izgubljeno-nađeno

  HOTEO Operacije vam omogućava da što brže, efikasnije i bezbolnije prevaziđete i rešite problem izgubljenog prtljaga i ličnih predmeta gostiju koji borave u vašem hotelu.

  Saznajte više

   

Upravljanje zaduženjima

HOTEO Operacije vam pomaže da organizujete svoj tim i upravljate zaduženjima  unutar jednog sistema čime se postiže automatizacija, unifikacija i bolji kvalitet radnih procesa na nivou celokupnog hotela.

Saznajte više

 

Supervizija

HOTEO Operacije vam nudi mogućnost da vršite inspekciju radnih procesa, uočite i otklonite bilo koju nepravilnost u izvršavanju zaduženja i upravljanju hoteliskim opreacijama.

Saznajte više

 

Analiza podataka

HOTEO Operacije vam omogućava da lako obavite detaljnu analizu na osnovu izveštaja i prikupljenih podataka o stanju radnih procesa unutar vašeg hotela.

Saznajte više

 

Izveštaji

HOTEO Operacije vam pruža mogućnosti da kreirate bilo koju vrstu izveštaja ili grafikona koji su vam potrebni radi vođenja evidencije, obavljanja analize i detaljnog uvida u stanje unutar hotela.

Saznajte više

 

Push notifikacije

HOTEO Operacije nudi korisnicima mogućnost primanja push notifikacija u slučaju dodeljivanja novog zadatka, promene statusa postojećeg zadatka, prijave problema ili incidenta, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji gde su vam obaveštenja neophodna.

Saznajte više

 

Laundri

HOTEO Operacije vam omogućavaju da kreirate prilagođenu Laundri listu, odnosno spisak Laundri inventara, u koju možete dodavati, menjati ili brisati stavke iz liste po potrebi.

Saznajte više

 

Mini-bar

HOTEO Operacije vam omogućava da jednostavno prijavite i pratite potrošnju artikala iz minibara i kontrolišete redovnu dopunu zaliha minibara za svaku sobu i svaki hotel ponaosob (ukoliko imate više hotela).

Saznajte više

 

Izgubljeno-nađeno

HOTEO Operacije vam omogućava da što brže, efikasnije i bezbolnije prevaziđete i rešite problem izgubljenog prtljaga i ličnih predmeta gostiju koji borave u vašem hotelu.

Saznajte više